Vidensbasen

Spørgsmål? Prøv vores AI-Assistent

HER FOREGÅR UDDANNELSEN

Hvor ligger skolerne placeret i verden, hvordan bor man på skolen under opholdet og hvad kan man forvente?

GUIDESKOLEN MALLORCA ➤ 

GUIDESKOLE VAL THORENS ➤

SE PRISER & BESTIL ➤

HVAD ER INKLUDERET?

Hvad er egentlig inkluderet med guideuddannelsen fra Utopia? Alt fra fly og hotel, til professionel undervisning.

INKLUDERET I PRISEN ➤ 

GRATIS SPECIALMODUL ➤

SE PRISER & BESTIL ➤

JOBGARANTI

Hvad betyder Utopias jobgaranti egentlig? Vi har jobgaranti til alle beståede elever og branchens højeste ansættelsesprocent.

OM JOBGARANTIEN ➤ 

HER FÅR DU JOB ➤ 

JOBBET SOM GUIDE ➤

OM UDDANNELSEN

Hvad bliver man undervist i på guideskolen, og hvilken type af guide kan man blive efterfølgende?

UNDERVISNING OG FAG ➤ 

EN TYPISK DAG PÅ SKOLEN ➤ 

TYPER AF GUIDEJOBS ➤

OM UTOPIA

Hvem er vi hos Utopia? Vi er skandinaviens største og mest professionelt anerkendte guideudddannelse.

HVORFOR VÆLGE UTOPIA ➤ 

HVEM ER UTOPIA? ➤ 

VORES INSTRUKTØRER ➤

KONTAKT OS

Vi sidder altid klar til at hjælpe. Ring til os, send en mail eller chat med os her på hjemmesiden. 

KONTAKT OS ➤ 

MEST STILLEDE SPØRGSMÅL ➤ 

INSPIRATIONSFOREDRAG ➤

REJSE- & KØBSVILKÅR

Utopia Guideschool (ML Travel Group ApS)
CVR.: 40989579
Bredgade 36 E, st. 
1260 København K

Herefter kaldet ”Utopia”

Registreringsnummer i Rejsegarantifonden: 3248

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med 'Lov om pakkerejser', som gælder for rejser bestående af bl.a. flytransport og indkvartering.

1.   Bestilling & Billet

Bestilling af en rejse kan ske ved personlig eller telefonisk henvendelse samt via www.guideschool.dk. Bestilling, og dermed oplysningerne og vilkårene på www.guideschool.dk, er bindende for Utopia og kursisten, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt.

Kursistens ansvar ved bestilling og betaling af rejsen

Den person, der står som nummer 1 på rejsen, og/eller den person, hvortil billetten sendes pr. post eller e-mail, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra os angående rejsen, vil ske til denne person.

Bestiller en person flere rejser, betragtes samme person som ejer af samtlige billetter/bestillingsbekræftelse, så længe denne persons post eller e-mail adresse er noteret på rejsen.

Navne skal altid stemme overens med passet – og skal altid indeholde minimum første fornavn samt sidste efternavn.

Da eventuelle meddelelser om rejsen fortrinsvis sendes pr. SMS eller e-mail, er det yderst vigtigt, at disse oplysninger fremgår af bestillingen og opdateres om nødvendigt.

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen eller i umiddelbart forlængelse heraf forevise en erklæring fra deres forældre/værge om, at de har tilladelse til dette.

Utopia skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, den offentlige sygesikring ikke dækker. For salg af rejseforsikringer modtager UTOPIA typisk provision fra forsikringsselskabet.

Ønsker man at drage fordel af de mange billige billettyper, der findes på markedet (typisk fra lavprisflyselskaberne), og kombinere billetter til en sammenhængende rejse, bærer man selv risikoen, hvis der opstår forsinkelser undervejs, så man ikke når den næste forbindelse. 

Køber man derimod en samlet flyreservation fra afrejse- til slutdestination, hvor der kan være flyskift undervejs, er man bedre sikret i tilfælde af forsinkelser, da de involverede flyselskaber herved påtager sig forpligtigelsen for den samlede transportydelse.

Utopia tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.

2.   Rejsens pris mv.

Utopia opererer med 'flydende priser'. Det betyder, at Utopia priser løbende bliver op- og nedjusteret alt afhængig af udbud og efterspørgslen på opkvalificeringsophold i udlandet.

Generelt kan rabatter ikke kombineres, med mindre andet er specifikt nævnt i annoncen.

Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført - flyrejsen, lufthavnsafgifter, passagerafgift, bidrag til Rejsegarantifonden, forplejning i henhold til billetten/fakturaen, rejselederassistance samt indkvartering i hotelværelse/lejlighed.

Kursister som ønsker et eneværelse skal betale et enkeltværelsestillæg med mindre andet er oplyst. Det gælder normalt, at man deler et værelse eller en lejlighed med 2 andre kursister. Kursisterne indlogeres med medkursister af samme køn.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til punktet som omhandler hotelfaciliteter. Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til spa, tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller m.v.

OBS. Rejselængden regnes fra og med afrejsedag til og med hjemkomstdag. Det gælder også, når en rejse starter om aftenen og/eller slutter om morgenen.

Den angivne rejselængde omfatter derfor ikke altid hele dage. Kontroller flytiderne på din billet.

Skatter og afgifter

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Utopia forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag at foretage sådanne prisændringer, som forårsages af ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Dette gælder også, selvom rejsen er slutbetalt.

Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter m.v. 

Hvis prisen forhøjes mere end 10 %, er kursisten berettiget til at annullere opkvalificeringsopholdet og få det indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Utopia umiddelbart efter, at kursisten er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålignes Utopia direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er UTOPIA forpligtet til at godtgøre kursisten det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,-. Kursisten skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen, eller senere af den rejsende, oplyste adresse

Hvis du har vundet din rejse som præmie i en konkurrence, er den skattepligtig som personlig indkomst. Du skal skrive beløbet på din årsopgørelse. Læs mere hos SKAT.

3.   Betaling og prisændring

Betalingen sker i 3 rater. 

  1. Rate: 2.000,- pr. kursist (plus evt. afbestillingsforsikring)
  2. Rate: 3.000,- pr. kursist
  3. Rate: Restbeløbet 

Indbetaling af 1. rate skal være Utopia i hænde senest 7 dage efter bestillingsdagen.
Indbetaling af 2. rate skal være Utopia i hænde senest 100 dage før afrejsedagen. Betaling af restbeløbet skal være Utopia i hænde senest 60 dage før afrejsedagen.

Ved indtegning mellem 107 – 67 dage før afrejse betales 1 + 2. rate inden for 7 dage.
Ved indtegning 60- 21 dage før afrejsedagen, skal hele rejsens pris være Utopia i hænde senest 48 timer efter indtegning.

Bestilles rejsen mindre end 21 dage til afrejsedagen, skal betaling ske i forbindelse med bestilling af rejsen.

OBS. Utopia anbefaler alle kursister at foretage indbetaling via den indlogning til ”min rejse”, som der udleveres login til i bestillingsbekræftelsen og på den vedhæftede E-ticket. Der kan betales med VISA/Dankort, MasterCard/Eurocard.

Automatisk annullering

Vi gør opmærksom på, at rejser, der ikke er rettidigt indbetalt til Utopia automatisk annulleres uden forudgående varsel.

4.   Ændring før afrejsen

Ændring før afrejsen på Utopias foranledning

Utopia har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår.

Såfremt Utopia inden afrejse aflyser rejsen, skal kursisten hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at Utopia ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt.

Det præciseres at det ophold og produkt der købes af Utopia falder under kategorien uddannelses- og erhvervsrejser – i modsætning til ferierejser. Hos Utopia er det opholdets og uddannelsens faglige indhold, som er det primære produkt som købes og leveres af Utopia. Hotel- og flyrute, flyselskab, mellemlandinger m.m. må anses som sekundær ydelse i opkvalificeringsopholdet, og tillægges derfor ikke afgørende værdi.

Utopia forbeholder sig derfor retten til ved ekstraordinære omstændigheder(som f.eks. ved COVID19), at kunne ændre rejsemål/destination samt hotel for skolen, såfremt det er af tilsvarende kvalitet og det uddannelsesmæssige indhold i aftalen kan leveres på tilsvarende vis. 

Såfremt en ændring medfører, at uddannelsens økonomiske værdi falder i forhold til opholdets og uddannelsens kvalitet, har kursisten ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

Samtidig med at Utopia informerer kursisten om aflysningen eller ændringen, skal kursisten informeres om, hvilke beføjelser kursisten har, og hvordan kursisten i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af, at Utopia aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kursisten ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. Kursisten kan også vælge i stedet at deltage i et andet ophold efter eget valg, såfremt Utopia uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af Utopia.

Såfremt kursisten vælger at deltage i et ophold af højere værdi, skal kursisten betale prisforskellen. Vælger kursisten at deltage på et ophold af ringere værdi, skal Utopia tilbagebetale prisforskellen. Kursisten har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger senest 4 uger inden afrejse er under 75 % af de antal pladser, Utopia har til rådighed på den pågældende flyserie.

I så fald skal den indtegnede kursist informeres skriftligt/mundtligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag.

Lider kursisten økonomisk tab som følge af Utopias ændringer eller som følge af ferierejsens aflysning, har kursisten krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

  1. at antallet af tilmeldte til et kursus er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kursisten senest 3 uger inden afrejsedag.

  2. kursistens egne forhold.

  3. en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) og ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af Utopia eller nogen, som Utopia er ansvarlig for.

Vil kursisten gøre krav gældende, skal kursisten give Utopia meddelelse herom inden rimelig tid, efter kursisten har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kursisten ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende. En rimelig tid må, medmindre andet står angivet, forventes at antage maksimalt 5 dage. 

Afrejse- og hjemrejsetider

Tiderne for afrejse og hjemrejse er foreløbige, og kan ændre sig helt frem til 7 dage før afrejse. De endelige afgangs- og ankomsttider kan man orientere sig om på ”min booking” 7 dage før afrejse. 

Ændringer og aflysning på kundens foranledning

Hvis kursisten efter betaling af 1. + 2. rate og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at Utopia bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Ved ændringer af rejser, der meddeles Utopia og bekræftes af denne senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er Utopia berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 300 pr. person.

Eventuelle prisforskelle i forhold til gældende pris opkræves hos eller refunderes til kursisten.

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

Ændringer foretaget senere end 60 dage til afrejse, betragtes som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.

Flyrejser med rutefly er underlagt særlige vilkår og restriktioner, der som hovedregel ikke kan ændres, ej heller en navneændring. Dette gælder også̊ for andre ydelser som f.eks. krydstogter og visse hoteller. Kan der foretages ændring af rutefly-/lavprisflybillet, krydstogt eller hotel, opkræves ændringstillæg efter flyselskabets eller anden leverandørs gældende regler samt ændringsgebyr på min. 300 kr. pr. person + flyselskabets/hotellets omkostninger.

Servicetillæg – Pakkerejse med charterfly

Navneændring 300 kr./person.

Servicetillæg tilbagebetales ikke ved afbestilling af rejsen.

Servicetillæg – Pakkerejse med rutefly

For rejser med rutefly findes særlige restriktioner, hvorfor overdragelse af rejsen eller navneændring som hovedregel ikke er mulig. Ændringsgebyr på kr. 1.000,- samt evt. ændringsgebyr opkrævet af f.eks. luftfartsselskaber. Forsikringer kan ikke overdrages til andre. 

Servicetillæg tilbagebetales ikke ved afbestilling af rejsen.

OBS. I de fleste tilfælde kan flyselskabet selv kontaktes direkte for at gennemføre de ønskede ændringer og tillæg. I så fald betales ikke administrationsgebyr til Utopia. 

5.   Afbestilling

Kursisten har ret til at afbestille opkvalificeringsopholdet på nedenstående vilkår, medmindre Utopia senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt.

Ved afbestilling af et kursusophold, hvortil ordrebekræftelse/billet er udstedt, gælder følgende regler:

  1. Ved afbestilling af rejsen beregner Utopia sig et gebyr, svarende til det beløb som allerede er indbetalt på rejsen, samt evt. tegnet afbestillingsforsikring og andre gebyrer. For afbestilling af rejser med rutefly og krydstogter gælder reglerne i afsnit C)

  2. Ved for sent fremmøde eller ved kursistens udeblivelse uden afbestilling, har kursisten ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

  3. Kursisten kan afbestille opkvalificeringsopholdet hvis der i umiddelbar nærhed af opkvalificeringsopholdets påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en nærliggende fare for den rejsendes liv eller førlighed. Dog kun hvis Utopia ikke er i stand til at tilbyde afvikling af opkvalificeringsopholdet på et alternativt rejsemål.

Ovenstående afbestillingsmulighed gælder dog kun såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder erhvervsrejser til det eller de pågældende områder i den aktuelle periode. 

OBS. Det præciseres i forhold til punkt C at Utopia følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger i forhold til kategorien Erhvervsrejser. Erhvervsrejser står i modsætning til turist- eller ferierejser, som Udenrigsministeriet kategoriserer anderledes og mere forsigtigt, og oftest som unødvendige. Et opkvalificeringsophold med Utopia guideskole følger førstnævnte kategori, erhvervsrejser.

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kursisten ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kursistens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kursisten krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

Sådan anmeldes afbestilling af opholdet

Ved afbestilling udenfor vores åbningstider, f. eks. om natten inden afrejse, skal der sendes en afbestillingsbekræftelse på mail til: info@guideschool.dk. samt ringes til Utopia på 48 41 01 81 ved først mulige lejlighed for at bekræfte afbestillingen af rejsen endeligt.

Utopia kan herefter sende en afbestillingsbekræftelse. Vær opmærksom på, at såfremt du afbestiller din rejse, er du selv ansvarlig for også at afbestille evt. tilkøbte ydelser i forbindelse med rejsen, f.eks. udflugter, favoritsæde ombord, ekstra bagage mv.

6.   Overdragelse af opholdet

Såfremt kursisten ønsker at overdrage opkvalificeringsopholdet til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på 299,- pr. person samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen samt, at Utopia underrettes herom hurtigst muligt inden overdragelsen og under alle omstændigheder inden ferierejsens begyndelse. Kursistrne hæfter begge for betaling af rejsen. Rimelig tid betragtes som senest 60 dage inden afrejse.

For rejser med rutefly findes særlige restriktioner, hvorfor overdragelse af rejsen eller navneændring som hovedregel ikke er mulig. Ændringsgebyr på kr. 1.000,- samt evt. ændringsgebyr opkrævet af f.eks. luftfartsselskaber. Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

OBS. Utopia fralægger sig ethvert ansvar ved videresalg af rejser.

5.   Afbestillingsforsikring

Med en afbestillingsforsikring får du rejsens fulde beløb tilbage (eksklusive prisen for afbestillingsforsikringen), hvis du kommer til skade eller bliver syg, og kan fremvise en lægeerklæring, som fraråder dig at rejse. Forsikringen dækker således i tilfælde af akutopstået sygdom som gør at man ikke kan komme afsted på sin rejse.

Afbestillingsforsikringen dækker ikke kroniske/eksisterende lidelser eller sygdomme, som var til stede ved tegning af afbestillingsforsikringen.

Afbestilling på grund af ændrede rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet er ikke et skadestilfælde, der er omfattet af de årsager til dækning, som er nævnt i forsikringsbetingelserne for vores afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen dækker ikke hvis afbestillingsgrunden er pandemi.

Skal der gøres brug af afbestillingsforsikringen skal afbestillingsgrunden på tilfredsstillende vis kunne dokumenteres med en erklæring fra en uvildig læge eller lignende. Afbestillingsgrunden skal tydeligt fremgå af dokumentet. Kontakt til udstederen af erklæringen skal ske før rejsens / eventets forventede startdato. Kontaktoplysninger til udstederen af erklæringen skal tydeligt fremgå.

Prisen for en afbestillingsforsikringen opgår til 6 % af rejsens grundpris-

OBS. Forsikringen skal tegnes senest inden første indbetaling og er derefter bindende.
 
OBS. Det er kursistens eget ansvar at sikre sig en bekræftelse af afbestillingen på mail.

8.   Utopias ansvar efter afrejse 

Utopia er forpligtet til at gennemføre opkvalificeringsopholdet i overensstemmelse med informationerne på www.guideschool.dk. Utopias forpligtelse gælder alle uddannelsesrelaterede ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end Utopia. 

Såfremt der mellem Utopia og den rejsende er truffet særlige aftaler, der afviger fra de anførte vilkår på www.guideschool.dk, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført aftalegrundlaget eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Der foreligger en mangel ved uddannelsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem udbudsmaterialet, annoncer eller særlige aftaler med Utopia, er angivet på billetten, eller ydelserne er af ringere kvalitet, end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at Utopia har ret til ansvarsfrit at aflyse programførte aktiviteter, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.

Det anses heller ikke for en mangel ved opkvalificeringsopholdet, at vejr og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved uddannelsen. Er uddannelsen eller andre tilsikrede egenskaber ved opholdet mangelfuldt, har Utopia ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre Utopia uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe.

Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper Utopia ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i opholdets pris. Tilbyder Utopia at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker indenfor rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er opkvalificeringsopholdet i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige aftalte formål med opkvalificeringsopholdet er væsentlig forfejlet, kan kursisten hæve aftalen. Kursisten skal i så fald umiddelbart efter at underrette Utopia repræsentant på stedet herom. Rettes der ikke henvendelse til Utopia umiddelbart efter af bristen opleves, så Utopia har mulighed for at udbedre denne, så frafalder retten til at kræve kompensation.

Hæver kursisten aftalen, skal Utopia tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme Utopia en godtgørelse, som svarer til den værdi, opkvalificeringsopholdet må antages at have haft for kursisten. Hæver kursisten aftalen, har kursisten endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt.

Lider den rejsende et økonomisk tab som følge af, at opkvalificeringsopholdet er mangelfuldt, har den rejsende krav på erstatning fra Utopia, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af Utopia eller nogen Utopia er ansvarlig for.

Utopia er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som Utopia eller nogen Utopia er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet, (force majeure).

Erstatning for person- og bagageskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartselskabets ansvar.

Det bemærkes, at alle ankomsttider, der er angivet på www.guideschool.dk eller på rejsebeviset m.v., skal betragtes som forventede, hvorfor Utopia ikke kan gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Utopia yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder.

Endelig fraskriver Utopia sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer/hjemmesider. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien.

Utopia er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

9.   Personlige oplysninger

Ved bekræftelse af dit bestilte ophold, giver du tilladelse til, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataloven. Behandling af persondata er som følger: Personoplysninger, eksempelvis navn, fødselsdato, køn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, som du oplyser i forbindelse med bestilling af rejse eller andre tjenester på webben, pr. telefon, ved besøg på vores kontor, eller personoplysninger der i øvrigt registreres i forbindelse med bestilling, rejsemål, ønsker om specialkost eller særlig information fra dig om din sundhedstilstand i forbindelse med en rejse, eller i øvrigt indenfor rammerne af kursistforholdet, vil blive behandlet af Utopia, og hvor det er hensigtsmæssigt, af andre selskaber indenfor Utopia koncernen. Dine personoplysninger kan også blive behandlet af Utopias samarbejdspartnere indenfor rejsebranchen, f.eks. flyselskaber, hoteller, lokale samarbejdspartnere på rejsemålet samt af Utopias betroede leverandører af administrative tjenester samt systemtjenester.

10.   Flyselskabets ansvar

For rejser til udlandet gælder Montreal-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights).

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97 som ændret ved forordning 889/02 ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvist for erstatningsansvar såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger om reglerne samt farligt gods fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller Utopia.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed Utopias erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til Utopia.

11.   Kursistens ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Utopia eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Det præciseres at indtagelse af euforiserende stoffer under opkvalificeringsopholdet under igen omstændigheder accepteres, og vil medføre bortvisning. Hvis der af Utopias repræsentanter er begrundet mistanke om at den rejsende er påvirket af eller har indtaget euforiserende stoffer, kan en stoftest forlanges. Hvis dette nægtes kan har Utopias repræsentanter ret til at bortvise vedkommende.

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, Utopia, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Kursisten er selv ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Oplysninger udover hvad der er givet af Utopia, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Utopia kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for kursisten.

Det påhviler kursisten selv at afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejlinformation fra Utopia.

Kursisten er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler kursisen selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Det påhviler kursisten selv at holde sig orienteret hos Utopia lokale repræsentant eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på aftalegrundlagets anførte tidspunkt.

Kursisten anbefales at kontakte Utopia lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne.

Kursisten er endvidere selv ansvarlig for at overholde eventuelle af Utopia oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken Utopia eller luftfartsselskab. 

Fremmøder kursisten ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den kursisten retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Utopia er ligeledes uden ansvar for, om kursister, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in.

Kursister bærer selv ansvaret for, såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport.

Gravide kursister skal kontrollere det respektive flyselskabs retningslinjer, for at kunne gennemføre en rejse efter 32. svangerskabsuge.

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

12.   Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor Utopias lokale repræsentant inden rimelig tid efter kursisten har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning eller kompensation. Dette gælder dog ikke, hvis Utopia har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til Utopia senest 4 uger efter rejsens afslutning.

OBS! Er opkvalificeringsopholdet registreret med en e-mailadresse, kan kommunikationen til kursisten foregå herigennem.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning, kan Utopia opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis afgørelse vi altid følger, alternativt anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

Haldor Topsøes Allé 1 st.
2800 Kgs. Lyngby
Mail: info@pakkerejseankenaevnet.dk

www.pakkerejseankenaevnet.dk

Tlf. 45 46 11 00 (hverdage 9-12)

Skal vi efter hjemkomsten fremskaffe kopi af rejsebevis/billet, tager Utopia et gebyr herfor på minimum kr. 299,-, svarende til det merarbejde, dette medfører.

13.   Moms på uddannelser

Ifølge momsloven er hovedreglen, at der er momsfritagelse på skoleundervisning, aftenskoleundervisning, undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse og anden undervisning af faglig karakter.

14.   Aktiviteter

For aktiviteter på opkvalificeringsopholdet gælder følgende vilkår. 

Ved afbestilling og tilbagebetaling pga. sygdom kræves en lægeattest, samt at aktiviteten er blevet afbestilt før afgangstidspunktet. Afbestilling skal ske, så snart sygdommen opstår, og skal afbestilles hos vores underviserer/instruktører rejsemålet.

Tilbagebetaling af en afbestilt aktivitet sker til det kreditkort, som udflugten er betalt med. Der kan gå op til 4-6 uger før pengene er tilbage på kontoen. Eventuel valutakursændring hæfter den rejsende selv for.

Indholdet af en aktivitet kan af forskellige årsager ændres i løbet af sæsonen, og i visse tilfælde kan aktiviteten udgå helt. Prisen kan også ændres i løbet af sæsonen. Afhentningssted og -tid kan ændres, efter du har tilmeldt dig.

Du vil blive informeret om nyt sted og tid på det mobilnummer, du angav ved bestilling af rejsen. Derfor er det vigtigt, at du har telefonen med på rejsen.

Ændres fly eller hotel, så deltagelse på en bestilt aktivitet er umulig, tilbagebetales aktivitetens pris, hvis ikke en anden tilsvarende aktivitet kan tilbydes. 

Aktiviteter kan aflyses med kort varsel pga. dårligt vejr, strejke eller andre udefrakommende omstændigheder, som vi ikke har kontrol over.

15.   Jobgaranti

Vi tilbyder en forpligtende jobgaranti til alle vellykkede elever, der succesfuldt fuldfører vores guideuddannelse. For at kvalificere sig til jobgarantien kræves det, at kursisten består samtlige fem eksamener. Der gennemføres hverken sygeeksamener eller reeksamener.
Vurderingen af kursistens egnethed til jobgarantien er ikke udelukkende på baggrund af akademiske præstationer. Instruktørerne og produktchefen vil nøje evaluere kursistens opførsel, engagement, vilje og evne til at etablere et bæredygtigt samarbejde med medstuderende og kollegaer.

Godkendes kursisten er vi forpligtet til at sikre, at kursisten inden for en tidsramme på seks måneder efter afsluttet uddannelse har indgået en kontrakt eller forhåndskontrakt med en virksomhed inden for rejsebranchen. Det skal bemærkes, at mens det ikke garanteres, at ansættelsesdatoen indtræffer inden for de første seks måneder, er det forsikret, at eleven inden for denne periode vil have bekræftet sin ansættelse i en virksomhed.

Kursister, der er blevet godkendt til jobgarantien, forventes at agere proaktivt i deres jobansøgninger og selvstændigt søge beskæftigelse baseret på de oplysninger og færdigheder, de har modtaget på guideskolen. I tilfælde af udfordringer opfordres elever til at kontakte Utopia i god tid inden udløbet af de seks måneder for at sikre rettidig og passende støtte.

For at bevare retten til jobgarantien er det påkrævet, at elever opfylder følgende betingelser: Aktiv deltagelse i jobsøgning blandt Utopias samarbejdspartnere, søge vejledning fra Utopia Guideskole ved udarbejdelse af CV, ansøgning og jobsamtaler, hvis de undervejs oplever udfordringer. Det er en betingelse, at de giver produktchefen mulighed for i rimelig tid at tage en dialog med potentielle arbejdsgivere. Det er også et krav, at kursister under jobsøgningen forbliver åbne for forskellige typer guidestillinger og er villige til at arbejde på flere sprog, i alle lande og typer af teams. Er kursisten blevet tilbudt en stilling i rejsebranchen, som Kursisten måtte takke nej til, så anses Utopias jobgaranti for at være indfriet.

Såfremt en kursist aktivt har søgt job i rejsebranchen og kan dokumentere dette, og Utopia Guideskole samtidig har været involveret i jobsøgningsprocessen, men kursisten ikke har opnået bekræftet ansættelse inden for en periode på 6 måneder, er det kursistens ansvar at kontakte Utopia Guideskole skriftligt inden for en rimelig tidsramme, dog senest 4 uger efter udløbet af de 6 måneders frist, for at gøre indsigelse mod jobgarantien.

De 6 måneder starter fra hjemrejsedatoen. I tilfælde af, at det anerkendes, at Utopia Guideskole ikke har opfyldt jobgarantien, vil kursisten modtage et forholdsmæssigt afslag i kursusprisen, som refunderes.

16.   Forbehold for trykfejl

Utopia tager forbehold for trykfejl

Hvornår vil du gerne afsted?

September/Oktober 2024 MALLORCA

Dummy billede

Før pris 26.999,-

Spar 5.000,-

Fra 21.999,-

Januar/Februar 2025 VAL THORENS

Dummy billede

Før pris 27.999,-

Spar 5000,-

Fra 22.999,-

April/Maj 2025 MALLORCA

Dummy billede

Før pris 26.999,-

Spar 5.000,-

Fra 21.999,-

September/Oktober 2025 Mallorca

Før pris 26.999,-

Spar 5000,-

Fra 21.999,-

April/Maj 2024 MALLORCA

Pris 26.999,-

Spar 4000,-

Fra 22.999,-
Dummy product slider bg
TUI logo
DUF-Rejser logo
Spies logo
Apollo rejser logo
Primo Tours logo
Sunweb logo
Slopetrotter logo
Bravo Tours logo
Skilink

Min bedste beslutning nogensinde

Det er det vildeste og mest udviklende jeg nogensinde har været igennem. Det er en top professionel guideskole med de bedste instruktører, der er i branchen. Jeg er ved UTOPIAS hjælp blevet en meget bedre version af mig selv... Jeg kan kun sige af hjertet tak for den mest fantastiske oplevelse.

Venskaber for livet!

Jeg har været på Utopia Guideskole, som har været den allerbedste beslutning i mit liv. Udover tætte venskaber for livet, udvikler man sig selv så meget på 5 uger end man går og drømmer om. Undervisningen er forberedt til punkt og prikke og ikke kedelig men rent faktisk underholdende. Instruktørene er over alle forvetninger! De behandler dig som ligeværdige og bliver rent faktisk dine venner. Udover det er der pisse god vejledning og man står aldrig tilbage med spørgsmål.

Den bedste beslutning i mit liv!

Jeg tog en spontan beslutning om, at tage på Utopia Guideschool kort tid før vi skulle afsted. Det viste sig at være det bedste jeg nogensinde har gjort for mig selv! Jeg har gennemgået enorm personlig udvikling, overtrådt mange grænser og fået venner for livet! Undervisningen er lærerig, spændende og den klæder dig 100% på til at varetage jobbet som guide.

Min bedste beslutning nogensinde

At tage på Utopia guideschool er uden tvivl det bedste jeg nogensinde kunne have gjort. 5 uger fyldt med travle og aktive dage blandt en masse skønne mennesker, der støtter hinanden gennem opgaver og eksaminer. Man bliver presset til sit yderste nogen dage, og kan virkelige udvikle sig meget. Alt dette mens man har det sjovt med sine kammerater man får dernede. Hvis jeg kunne, tog jeg udentvivl afsted igen. Kan kun anbefale at tage afsted.

KÆMPE anbefaling herfra

KÆMPE anbefaling herfra. Det hele er så fantastisk dernede, og der bliver taget hånd om alting, så du skal bare læne dig tilbage, da du helt tryg i UTOPIAS hænder. Der intet der skal holde dig tilbage for dit livs oplevelse, altså du får venner for livet. - UTOPIAFAMILY helt ind i hjertet <3

Dummy testimonial slider bg